ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները
ՀԾՀ (Սոցիալական քարտի համար) Պարտադիր լրացման դաշտ
Հեռախոսահամար - անհրաժեշտ է լրացնել այն հեռախոսահամարը, որը ներկայացրել եք «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ֊ում Պարտադիր լրացման դաշտ
Էլ․ փոստ - անհրաժեշտ է լրացնել այն էլ․ փոստի հասցեն, որը ներկայացրել եք «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ֊ում Պարտադիր լրացման դաշտ wrong email
ՀԵՏ